Bekijk en download hier in PDF: Huurvoorwaarden Toiletwagen

 


// Of lees hieronder de huurvoorwaarden voor de toiletwagen //

Huurvoorwaarden Toiletwagen

Beknopte huurvoorwaarden toiletwagen

Geachte heer/mevrouw,

Een overzicht voor wat nodig is op locatie voor het gebruik van de toiletwagen:

 • Oppervlakte voor gebruik minimaal 18m2 meter
 • Doorrij hoogte minimaal 3,5 meter hoog en 3,5 meter breed
 • Waterkraan binnen een straal van 10 meter
 • Stroom 220 volt gebruik ca. 3500 watt binnen een straal van 10 meter
 • Afvoer/put binnen een straal van 10 meter

LEES DE VOORWAARDEN VOLLEDIG EN VOORKOM EXTRA KOSTEN!

 

Prijzen:

Onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden aangepast. Onze prijzen zijn exclusief BTW en bezorgkosten.

Huur:

De huur wordt per dag gerekend, tenzij anders is overeengekomen. Huurder kan verhuurder niet aansprakelijk stellen voor schades in de ruimste zin des woord, ontstaan tengevolge van bij ons gehuurde goederen. Huurder is wel aansprakelijk voor schades aan onze goederen of bij vermissing van onze goederen, zowel direct als indirect ten gevolge van ondeskundig gebruik. Al onze prijzen zijn dag of weekend prijzen.

Verhuurder:

Verhuurder is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te verbreken of te beëindigen.

Gebruik:

Toiletwagen mag uitsluitend voor zijn doeleinde gebruikt worden. Toiletwagen dient schoon retour te komen. Bij vuil retour wordt € 200,00 cleaning kosten in rekening gebracht. Er mag niet op/in de toiletwagen geschreven of getekend worden ook mag er geen tape, punaise enz. gebruikt worden. Er mag uitsluitend toiletpapier doorgetrokken worden. Er dient geen maandverband, tampons, glas of andere voorwerpen in de toiletten/urinoirs gedeponeerd te worden. Er mag niet gerookt worden in de toiletwagen.

Manco of beschadigde goederen/materialen word bij de huurder tegen vervangingswaarde in rekening gebracht. Tellingen op ons magazijn is bindend.

Inventaris:

 • 5x Afvalbak 4x Toiletpapier rolhouder incl. 2 rollen
 • 4x Toiletpapier opberghouder 4x Toiletborstel met houder
 • 2x Handdoek papierhouder incl. 1 rol 2x Zeepdispensers incl. zeep
 • 4x Toilet 5x Sani-broyeurs
 • 4x Urinoirs 2x Spiegel
 • 15 meter aanvoerslag 15 meter afvoerslag
 • 2x verwarmingselementen

Let op! de verwarmingselementen worden warm. Hero verhuur is niet aansprakelijk voor letsel na aanraking hiervan. Het betreden/gebruik van de toiletwagen is geheel op eigen risico!

Tegen meerprijs kunt u nog toiletpapier/handdoekpapier bijbestellen.

Betaling:

Betaling dient te geschieden via factuur die u van ons toegestuurd krijgt.

Aflevering/retour halen:

De goederen worden bezorgd op de afgesproken datum tussen 08:30-17:00 uur, wilt u een tijdindicatie dan kunt u één dag van te voren contact met ons opnemen. U dient de goederen bij aflevering te controleren. Wij doen onze uiterste best om uw bestelling juist uit te voeren, maar mocht er iets niet naar wenst zijn, dan verzoeken wij u om op de dag van aflevering voor 17:00 uur contact met ons op te nemen. Wilt u een levering/retour halen buiten kantooruren of in het weekend, dan kan dat met ons besproken worden, hieraan zitten extra arbeidskosten verbonden dit wordt van te voren met u overlegd. Op de dag van retour halen tussen 08:30-17:00 uur dient u onze goederen zo klaar te hebben staan zoals wij op de dag van levering geleverd hebben, is dit niet het geval kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Staan de goederen nog niet klaar en onze chauffeur moet het zelf opruimen dan wordt er extra arbeidsloon gerekend na gelang de chauffeur bezig is geweest. De chauffeur gerekende tijd is bindend.

Waarborgsom:

Indien het ons wenselijk lijkt, zijn wij gerechtigd een waarborgsom te vragen van 50% van de waarde van de goederen. De huurder dient zich te kunnen legitimeren.

Transport:

Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Bij levering aan huis worden de goederen op een voor ons goed te bereiken plaats gelost en dienen op die plaats ook weer worden aangeboden. Interne transport is alleen in overleg en tegen vergoeding uit te voeren. De goederen worden niet op een andere verdieping als begane grond afgeleverd. Indien bij het retour halen van de goederen deze niet klaarstaan, zal extra huur in rekening worden gebracht.

Huren van onze goederen betekent:

Uitsluitend het recht op deugdelijke en aar behoren gebruik hiervan. Aanwending anders dan hun bestemming is niet toegestaan.

Bereikbaarheid:

Wij zijn telefonisch te bereiken vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.

Persoonlijke bespreking op afspraak.

Calamiteiten: 06-55327358 of 06-38955246.[/fusion_text]